รูปภาพบรรยากาศการออกบูทแสดงสินค้าในงาน Automotive Manufacturing งานเดียวในประเทศไทยที่จัดแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยงานถูกจัดขึ้นเพื่อเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับเทรนของอุตสาหกรรมทั้งในรับประเทศและระดับนานาชาติ