ทางบริษัท Isuzuได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์, บุคลากร และบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง
จึงได้มีกำหนดจัดการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอีซูซุ เป็นประจำทุกปี (Isuzu Sales & After Sales Skills Contest 2016)

โดยทางบริษัท เอ. เอส. เค. ทูลส์ จำกัด มีความภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางบริษัท อีซูซุ จำกัด ให้ความไว้วางใจ
ในการให้ทางบริษัทมีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านเครื่องเมื่อสำหรับงานแข่งขันในครั้งนี้